Jumat, 20 September 2019

Do’a Setelah Sholat Fardhu Subuh

Berikut do’a pilihan yang biasa saya baca setelah sholat fardhu shubuh,  do’a bisa ditambah dan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Jika terdapat kesalahan mohon dapat disempurnakan. Semoga bermanfaat.

Astaghfirulloohal ‘adzhiim 3x
Aku mohon ampun kepada Alloh Yang Maha Agung

Bismillaahirrohmaanirroohiim
Denan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillaahirobbil ‘aalamiin
Segala puji bagi Alloh Tuhan Semesta Alam

Hamdasyaakiriin, Hamdan naa ‘imiin, Hamdan yuaafi ni’amahu wayukaafi’u majiidah
Sebagaimana orang-orang yang bersyukur, dan orang yang memperoleh nikmat sama memuji, dengan puji yang sebanding  denan nikmatnya dan menjamin tambahnya.

Yaa Robbanaa lakal hamdu kamaa yanbagii lijalaali wajhika wa’adziimi sulthoonik
Ya Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji sebagaimana apa yang patut bagi keluhuran dzat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu

Allohumma solli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad
Ya Alloh berilah rahmat dan keselamatan atas penghulu kita Nabi Muhammad dan Keluarganya

Alloohumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil faatihi limaa ughliqo walkhootimi limaa sabaq, naa shirol haqqo bil haqqo wal haadi ilaa shirootikal mustaqiim wa ‘alaa aalihi haqqo qodrihi wamiq daarihil ‘adziim
 Ya Alloh Curahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad saw pembuka segala sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong dengan sebenar-benarnya kebenaran ke jalan yang lurus, dan kepada keluarganya yang mempunyai hak kebenaran sebenar-benarnya kekuasaan-Nya Yang Maha Agung

Alloohummaf tahlii abwaabal khoir wa’abwaabas salaamah, wa’abwaabash shihah wa’abwaaban ni’mah wa’abwaabal barokah wa’abwaabal quwwah wa’abwaabal mawaddah wa’abwaabar rohmah wa’abwaabar rizqi wa’abwaabal ‘ilmi wa’abwaabal maghfiroh wa’abwaabal Jannah yaa arhamarroohimiin
Ya Alloh bukakanlah untuku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pinti-pintu kesehatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberhakah, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeqi, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu ampunan, dan pintu-pintu syurga, ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
.

Alloohummagfirlii dzunuubii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaanii shogiiroo
Walijamii’il mu’miniiina wal mu’minaat wal muslimiina wal muslimaat al ahyaa’i minhum wal amwaat wataabi baynanaa wabaynahum bil khoiroot
Robbighfir warham wa anta khoirur roohimiin walaa hawlaa walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim
Ya Alloh ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasuhku semasa kecil.
Juga bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan, kaum muslim laki-laki dan perempuan baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan curahkanlah kebaikan bagi kami.
Ya Tuhanku ampunilah dan rahmatilah, Engkau adalah sebaik baik pemberi rahmat, dan tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Alloh Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung

Robbana dholamna anfusana waillam taghfirlana watarhamna lanakuunanna minal khoosirin
Ya Rab , kami telah mendholimi diri kami sendiri, jika tidak engkau ampuni kami dan merahmati kami tentulah kami menjadi orang yang rugi  ;  Al-A`raf ayat 23

Robbanaa hab lana min azwaajina wa dzurriyatinaa qurrota a’yun, waj’alna lilmuttaqiina imaamaa

 Ya Rab kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami. Jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa.; Al Furqon:74

Alloohumma inni as alukattuqoo wal hudaa wal ‘afaafa wal ginaa wal mauta ‘alal islaami wal iimaan
Ya Alloh sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ketaqwaan, petunjuk, kesucian diri dan kemampuan diri dan matikan dalam Islam dan Iman

Alloohuma inni as aluka ‘ilman naa fi’aa wa ‘amalan mutaqobbalan warizqon halaalan toyyiban mubaarokan fiih
Ya Alloh sesungguhnya aku memohon kepada-Mu Ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang halal baik dan berkah didalamnya

Alloohumma bika ashbahnaa wabika amsaynaa wabika nahyaa wabika namuut wa ilaikan nusyuur
Ya Alloh karena Engkau kami berada pada pagi hari karena Engkau kami berada pada petang hari karena Engkau kami hidup karena Engkau kami mati dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan

Hasbunallooh wani’mal waqiil ni’mal maula wani’man nasiir
Cukuplah Alloh sebagai penolong kami, dan Alloh adalah sebaik baik pelindung

Bismillahil ladzii laa yadurru ma’asmihii sai’un fil ardhi walaa fissamaa’i wahuwas samii’ul ‘aliim
Dengan nama Allah yang bersama Naman-Nya sesuatu apapun tidak akan celaka baik di dunia dan di langit. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Robbanaa aatina fiddunyaa hasanah  wafil aakhiroti hasanataw  waqinaa azaabannar.
Ya Alloh, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka

Wa shollolloohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shohbihii wa sallam
Dan keselamatan dan rahmat Alloh semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad saw beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya.

Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yasifuun wasalaamun alal mursaliina walhamdulillahi robbil ‘alamiin
Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan, suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam

Aamiin
Kabulkanlah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar